fbpx

Paslaugų teikimo sąlygos

APŽVALGA

Ši svetainė yra valdoma “UAB Carnita”. Visoje svetainėje terminai “mes” ir “mūsų” nurodo “UAB Carnita “. “UAB Carnita” siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, kurias galite gauti iš šios svetainės Jums, vartotojui, jei Jūs sutinkate su visais čia nurodytais terminais, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Apsilankę mūsų svetainėje ir / arba įsigydami ką nors iš mūsų, Jūs naudojatės mūsų paslaugomis ir sutinkate laikytis mūsų sąlygų (“Paslaugų teikimo sąlygos”, “Sąlygos”), įskaitant tas papildomas taisykles ir sąlygas bei politiką, kurie nurodyti ir (arba) pereinami į hipersaitus. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant naudotojus be apribojimų,  naršyklės, pardavėjus, klientus, prekybininkus ir (arba) turinio autorius.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš pradėdami naudotis mūsų tinklalapiu. Prisijunkdami prie bet kurios svetainės dalies arba naudodami ją, Jūs sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šio susitarimo sąlygomis, Jūs neturite teisės pasiekti svetainės arba naudotis mūsų paslaugomis. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos laikomos pasiūlymu, priėmimas yra aiškiai apribotas šiomis paslaugų teikimo sąlygomis.

Bet kurioms naujomis funkcijomis ar įrankiams, kurie pridedami prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti arba pakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir / ar pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų atsakomybė yra reguliariai tikrinti šį puslapį dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimas arba prieiga prie svetainės po paskelbtų pakeitimų yra Jūsų atsakomybėje.

1 SKYRIUS. INTERNETINĖS SVETAINĖS SĄLYGOS

Sutinkant su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis, Jūs pareiškiate, kad Jūsų valstybėje ar gyvenamosios vietos provincijoje esate pilnametis, arba Jūs esate pilnametis ir Jūs mums davėte sutikimą leisti bet kuriems Jūsų prižiūrimiems nepilnamečiams asmenims naudotis šia svetaine.
Jūs negalite naudoti mūsų produktų neteisėtai ar neleistinai veiklai, taipogi atsižvelgiant paslaugos sutartimi, negalite pažeisti bet kokių Jūsų jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių įstatymus).

Negalite perduoti jokių virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo mūsų svetainei.
Bet kokios sąlygos pažeidimas reikš nedelsiamą paslaugų teikimo nutraukimą.

2 SKYRIUS. BENDROSIOS SĄLYGOS

Mes pasiliekame teisę atsisakyti paslaugų teikima klientams, dėl bet kokios priežasties, bet kuriuo metu.
Jūsų turinys (neįskaitant kreditinės kortelės informacijos) gali būti perkeltas nešifruotas. Tai apima: a) perdavimą įvairiuose tinkluose; ir b) pakeitimą, kad atitktų ir susiderintų su jungiamųjų tinklų ar prietaisų techniniais reikalavimais. Jūsų kreditinių kortelių informacija visada yra užšifruojama, perkeliant per tinklus.

Jūs sutinkate nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ar eksplotuoti bet kokias paslaugų dalis ar produktus, paslaugų naudojimą ar prieigos prie paslaugų, bei bet kokių kontaktinių asmenų informacijos, esančios interneto svetainėje, be raštiško mūsų leidimo.
Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtraukiamos tik patogumui ir neapriboja ar kitaip keičia šias sąlygas.

3 SKYRIUS. TIKSLUMAS, UŽBAIGTUMAS IR INFORMACIJOS LAIKYMASIS

Mes neprisiimame atsakomybės, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami arba aktuali. Šioje svetainėje pateikta medžiaga pateikiama tik apibendrinimui, todėl neturėtų būti remiamasi arba naudojamasi kaip pagrindas priimti sprendimus, neatsižvelgiant su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais, laiku pateikiamais informacijos šaltiniais. Bet kokia priklausomybė nuo medžiagos šioje svetainėje yra Jūsų pačių rizika.

Ši svetainė gali turėti tam tikrą istorinę informaciją. Istorinė informacija nebūtinai yra aktuali einama ir pateikiama tik Jūsų pasirėmimui. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau mes neįsipareigojame atnaujinti bet kokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad Jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 SKYRIUS. PAKEITIMAI PASLAUGOMS IR KAINOS

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.
Mes pasiliekame teisę bet kada pakeisti ar nutraukti paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo, bet kuriuo metu.
Mes neprisiimame atsakomybės Jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius pakeitimus, kainų kitimus, paslaugų sustabdymą ar nutraukimą.

5 SKYRIUS. PRODUKTAI IR PASLAUGOS (jei pritaikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinamos tik svetainėje, per tinklalapį. Šie produktai ar paslaugos gali būti riboto kiekio ir jie gali būti grąžinami arba keičiami tik pagal mūsų grąžinimo politiką.
Mes stengėmės kuo tiksliau parodyti mūsų parduotuvėje esančių produktų spalvas ir vaizdus. Mes negalime garantuoti, kad Jūsų kompiuterio monitoriaus ekranas tiksliai atvaizduos visas spalvas.
Mes pasiliekame teisę, tačiau neprivalome apriboti mūsų produktų ar paslaugų pardavimo bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes galime pritaikyti šią teise konkretiem atvėjam. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar produktų kainos gali būti keičiamos bet kuriuo metu, be įspėjimo, priklausomai nuo mūsų nuožiūros. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kokį gaminio/paslaugos tiekimą. Kiekvienas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas šioje svetainėje yra negaliojantis, jei jis yra draudžiamas, pagal įstatymą.
Mes negarantuojame, kad kokių nors produktų, paslaugų, informacijos ar kitokios medžiagos, kurias įsigijote, kokybė atitiks Jūsų lūkesčius arba, kad bet kokios paslaugos klaidos bus ištaisomos.

6 SKYRIUS. ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJA

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate mums. Mes, savo nuožiūra, galime riboti arba atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, namų ūkiui ar bendram užsakymui. Šie apribojimai gali būti užsakymai, kuriuose pateikta ta pati kliento sąskaita, kredito kortelė ir (arba) užsakymai, naudojantys tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei užsakymą pakeisime arba atšauksime, mes bandysime Jums pranešti susisiekę su el. pašto ir / ar atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, pateiktu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti ar uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, yra vykdomi prekiautojų, perpardavėjų ar platintojų.

Jūs sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir paskyros informaciją apie visus mūsų parduotuvėje padarytus pirkinius. Jūs sutinkate atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datą, kad galėtume užbaigti pirkimo operacijas.

Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų grąžinimo politiką.

7 SKYRIUS. NEPRIVALOMI PASIRINIKIMAI

Mes galime suteikti Jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nekontroliuojame ir nenaudojame.
Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių priemonių kokios jos tuomet yra, priklausomai nuo jų prieinamumo ar bet kokių sąlygų ir be jokio patvirtinimo.

Bet koks naudojimasis Jūsų pasirinktinėmis priemonėmis, siūlomomis svetainėje, yra visiškai priklausomas nuo Jūsų pačių rizikos ir nuožiūros, todėl turėtumėte užtikrinti, kad Jūs susipažinę su sąlygomis, kuriomis veikimą teikia atitinkami trečiosios šalies tiekėjai.
Mes taip pat galime ateityje pasiūlyti naujas paslaugas ir (arba) funkcijas savo svetainėje (įskaitant naujų priemonių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKYRIUS. TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, teikiami per mūsų paslaugas, gali būti medžiagos iš trečiųjų šalių.
Trečiosios šalies nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti Jus į šių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neprisiimame atsakomybės už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar įvertinimą, mes negarantuojame ir neturime jokios atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagas ar svetaines, produktus ar trečiųjų šalių paslaugas.

Mes neprisiimame atsakomybės už jokią žalą ar nuostolius, susijusius su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu, ar bet kokių kitų sandorių, atliekamų su bet kokiomis trečiųjų šalių svetainėmis. Kruopščiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką. Įsitikinkite, kad supratote jas prieš pradedant bet kokį sandorį. Skundai, pretenzijos, problemos ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių produktais, turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 SKYRIUS. NAUDOTOJO PASTABOS, ATSILIEPIMAI IR KITI PATEIKIMAI

Jei, mūsų prašymu, atsiųsite tam tikras konkrečias paraiškas (pvz., konkursinę medžiagą) arba be mūsų prašymo, siųsite kūrybines idėjas, pasiūlymus, planus ar kitas medžiagas (internetu, elektroniniu paštu, paštu ar kitu būdu). (kartu – “pastabos”), Jūs sutinkate, kad galime bet kuriuo metu be apribojimų, redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokiame laikmenoje bet kokias pastabas, kurias mums pateikiate. Mes privalome (1) palikti pastabas konfidencialiai; (2) sumokėti kompensaciją už komentarus; arba (3) atsakyti į bet kokias pastabas.
Mes galime, tačiau neisipareigojame stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kurį nustatome pagal savo nuožiūra, kaip neteisėtą, įžeidžiantį, grasinantį, šmeižiantį, nepadorų ar kitaip pažeidžiantį bet kurios šalies intelektinę nuosavybę arba šias paslaugų teikimo sąlygas.

Jūs sutinkate, kad Jūsų komentarai nepažeis jokių trečiosios šalies teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitą asmeninę ar nuosavybės teisę. Taip pat sutinkate, kad Jūsų komentaruose nebus neteisėtos, piktnaudžiaujančios ar nesąžiningos medžiagos, kompiuterinių virusų ar kitų kenkėjiškų programų, kurios galėtų turėti įtakos mūsų paslaugoms ar bet kurios kitos susijusios svetainės veikimui. Jūs negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti kitais asmenimis, ar kitokiu būdu klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl bet kokių pareiškimų šaltinių. Jūs esate vienintelis atsakingas už visas jūsų pateiktas paraiškas ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Jūsų arba trečiosios šalies pateiktus komentarus.

10  SKYRIUS. ASMENINĖ INFORMACIJA

Jūsų pateiktą asmeninę informaciją per parduotuvę reglamentuojama mūsų privatumo politikos. Daugiau informacijos privatumo politikos skyriuje.

11 SKYRIUS. KLAIDOS, NESUTAPIMAI IR NUOSTOLIAI

Kartais mūsų svetainėje ar paslaugos aprašyme gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, reklaminėmis akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, tranzito trukme ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei informacija paslaugos aprašyme ar bet kokiame susijusiame tinklalapyje (įskaitant pateikus užsakymą) yra neteisinga. .
Mes nesame įsipareigoję atnaujinti, keisti ar išaiškinti informaciją paslaugos aprašyme ar bet kokiame kitame susijusiame tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jokie atnaujinimai ar atnaujinimų datos, taikomai paslaugai neturi būti nurodyti tinklapyje.

12 SKYRIUS. DRAUDŽIAMI NAUDOJIMO BŪDAI


Be kitų draudimų, nurodytų paslaugų teikimo sąlygose, Jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: a) bet kokiems neteisėtiems tikslams; b) kviesti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokioje neteisėtoje veikloje; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijų ar valstijos įstatymus, taisykles ar vietos įstatymus; (d) pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeisti, pakenkti, šmeižti, įbauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, rasės, amžiaus, nacionalinės kilmės ar negalios; (f) pateikti klaidingą arba klaidinančią informaciją; (g) įkelti arba perduoti virusus ar bet kokį kitą kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas kokiu nors būdu, kuris turės įtakos mūsų paslaugoms arba bet kurios susijusios svetainės, kitų tinklalapių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmenų asmeninę informaciją; (i) užsiimti “spam”, “phish”, “pharm”, “pretext”, “spider”, “crawl”, “scrape” veikla; (j) naudotis svetaine bet kokiam nesąžiningui ar nemoraliam tikslui; arba (k) trukdyti arba apeiti paslaugų svetainę ar bet kurios kitos susijusios svetainės, kitų tinklalapių ar interneto saugumo funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslaugomis ar bet kuria susijusią tinklavietę dėl bet kokio naudojimosi pažeidimo.

13 SKYRIUS. GARANTIJA; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame, kad Jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis bus be klaidų (pvz. pamestas siuntinys).

Jūs sutinkate, kad mes galime pašalinti paslaugą neribotą laiką arba atšaukti paslaugą bet kuriuo metu be įspėjimo Jums.

Jūs sutinkate, kad Jūsų naudojimas arba nesugebėjimas naudotis paslaugomis yra vien Jūsų atsakomybėje. Mūsų paslaugos ir visi produktai, teikiami Jums per svetainę (išskyrus atvejus, kai mes nurodome kitaip), pateikiami kaip tuo metu įmanoma ir priklausomai nuo prieinamumo, be garantijų ar bet kokių sąlygų, nei išreiškiant, nei įskaitant visas numanomas garantijas ar prekybingumo sąlygas, prekybinės kokybės, tinkamumą konkretiems tikslams, ilgaamžiškumą, pavadinimą ir pažeidimus.
“UAB Carnita”, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotės, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kokius nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius, specialius ar bet kokios rūšies nuostolius, įskaitant, be kita ko, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santauptas, duomenų praradimą, pakeitimo išlaidas ar panašius nuostolius, nesvarbu, ar jie yra sutartyje, civilinės teisės pažeidimai (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybė ar kt., kylantys iš Jūsų bet kokiose paslaugose ar bet kokių produktų, įsigytų naudojant tinklapį. Taipogi nesusipratimai ar bet koks kitas reikalavimas, susijęs su Jūsų naudojimusi paslaugomis ar bet kokia preke, įskaitant bet kokio turinio arba bet kokios klaidos praleidimus, bet kokios rūšies nuostolius ar žala, patirta dėl paslaugos ar bet kokio turinio (ar produkto), kurį paskelbė, ar kitaip pasiūlė per paslaugą, net jei buvo informuota apie tokią galimybę. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia išskirti ar apriboti atsakomybės už pasekmes ar atsitiktinius nuostolius, mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžiama pagal įstatymą.

14 SKYRIUS. ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate apsaugoti “UAB Carnita” ir mūsų tėvines, dukterines įmones, filialus, partnerius, pareigūnus, direktorius, agentus, rangovus, licencijų išdavėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, stažuotojus ir darbuotojus, nekenkti bet kokiais kenksmingais reikalavimais, įskaitant pagrįstą bet kokios trečiosios šalies atliktų advokatų darbu, susijusių su šių paslaugų teikimo sąlygų pažeidimu arba su jais susijusių dokumentų, bei bet kurio įstatymo pažeidimo ar trečiosios šalies teisių pažeidimu.

 15 SKYRIUS. ATSKIROS SUTARTYS

Jei bet kuri paslaugų teikimo sąlygų nuostata laikoma neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek turi būti vykdoma kuo plačiau, pagal tai, kaip numato taikytini įstatymai, o neįvykdyta dalis laikoma atskirta nuo šių taisyklių. Toks nustatymas neturi įtakos kitų likusių nuostatų galiojimui ir vykdymo užtikrinimui.

16 SKYRIUS. NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir atsakomybės, atsirandančios iki sutarties galiojimo pabaigos, išlieka po šio susitarimo nutraukimo visais tikslais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos yra galiojančios, nebent Jūs, ar mes jas nutraukiame. Jūs galite nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba tai įsigalioja nutraukus mūsų svetainės naudojimą.

Jei mes turime pagrindo manyti, jog jums nepavyko laikytis visų šių paslaugų teikimo sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime nutraukti šį susitarimą bet kuriuo metu, be įspėjimo ir Jūs būsite atsakingi už visus sumokėtus mokėjimus įskaitant sutarties nutraukimo datą; atitinkamai galime uždrausti naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 SKYRIUS. PILNAS SUSITARIMAS

Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti ar įgyvendinti šias paslaugų teikimo sąlygas ar nuostatas nėra tokios teisės ar nuostatos atsisakymas.
Šios paslaugų teikimo sąlygos ir veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme svetainėje ar paslaugų aprašyme, yra sutartis ir supratimas tarp Jūsų ir mūsų, kuris reglamentuoja Jūsų naudojimąsi paslaugomis. Tai galioja ir pakeičiant bet kokius anksčiau ar tuo pačiu metu galiojančius susitarimus, pranešimus ir pasiūlymus , tiek žodžiu, tiek raštu, tarp Jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).
Bet kokios šios paslaugų teikimo sąlygų aiškinimo dviprasmybės negali būti iškreipiamos, teisiniu atvėju.

18 SKYRIUS. ĮSTATYMAI

Šios paslaugų teikimo sąlygos ir visi atskiri susitarimai, pagal kuriuos mes teikiame Jums paslaugas, reglamentuojami ir remiami pagal ” Dociškių g. 15-20, LT-06154 Vilnius” pateiktus įstatymus.

19 SKYRIUS. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PASIKEITIMAI

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.
Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar apakeisti bet kurią šių paslaugų teikimo sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų atsakomybė yra reguliariai tikrinti mūsų svetainę dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų tinklalapiu ar paslaugomis po paskelbimo apie bet kokius šių paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.

20 SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus apie paslaugų teikimo sąlygas galite mums siųsti adresu info@moduliniainameliai.lt